logo

Binckhorsthof

Een broedplaats vol mogelijkheden!

MOOOF is gevestigd in De Binckhorsthof. Een locatie die perfect past bij het vitale DNA van MOOOF. MOOOF zal als katalysator fungeren voor het kwetsbare industrieterrein en haar omgeving. En hoe kun je dat mooier en effectiever doen dan met een concept gericht op dans, muziek, sport en bewegen! De Binckhorsthof was tot voorjaar 2013 het hoofdkwartier van de Luchtmacht van het Ministerie van Defensie en beslaat 40.000 m2. Het pand is nu eigendom van het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en in tijdelijk beheer gegeven aan Motus BV.